Major Prize Winners

Men

Place Name Score Prize
"A" Grade Winner Steve Gray Nett 3 up c/b $25  Voucher
"A" Grade Runner up Hans Van Ede Nett 3 Up $15  Voucher
         
"B" Grade Winner John Allen Nett 6 Up c/b $25  Voucher
"B" Grade Runner up Mick Welsh Nett 6 Up c/b $15 Voucher
         
"C" Grade Winner Alan Sellers Nett 4 Up $25  Voucher
"C"Grade Runner Up William Todd Nett 2 Up $15 Voucher
         
Best Gross Tony Bain Gross 3 Dn $25 Voucher
Best Junior Brady Tipping Nett 1 1 Ball
               
               
Ball Competition Results - Prize 1 Ball Each
Player's Name Score Player's Name Score
  Malcolm Kerr   4 Up   Ron Van Ede   1 Dn
  Phillip Scott   2 Up   John Szczur   1 Dn
  Rod Jamieson   1 Up   Eddie Burke   1 Dn
  Dennis Milan   0   Donald McCorquodale   1 Dn
  Bernard Boland   0   John Pearson   1 Dn
  David Cooksley   0   Jarrod Woolmer   1 Dn
  Brett Amatto   0   George Horne   1 Dn
  Ronald Sakoff   0   Anthony Cunial   2 Dn
  Ian Sartori   0   Peter Lakeman   2 Dn
  Paul Mendygral   1 Dn   John Pippen   2 Dn
  Sandy Khan   1 Dn   Malcolm Kerr   2 Dn
               
Nearest The Pin Results
Hole  Players Name Distance Prize
3rd H.Van Ede 242 cms 1 Ball
6th M.French 175 cms 1Ball
10th M.Byrne 211 cms 1 Ball
15th G.Payne 210 cms 1 Ball
D & P 14th J.Woolmer 100 cms 1 Ball
Eagles Nest 9th Not Won 17 Balls

 

Ladies

Winner Julie Neal Nett 1 Down c/b $10 Voucher

 

Ball Competition Results - Prize 1 Ball Each
Player's Name Score Player's Name Score
  A. Crossley   1 down   G. Keir   2 down
               
Eagles Nest  Not Won 24 Balls
Nearest The Pin Results   - Prize 1 Balls Each
Hole  Name Distance
3rd  Not Won  
4th D & P S.Middleton 242 cms
6th A.Crossley 347 cms
10th A.Crossley 112 cms
15th P.Whant 715 cms